HIZLI GİRİŞ SDK

Hızlı Giriş SDK Hakkında

Hızlı Giriş SDK, entegre olunan servislere login alt yapısını sağlayan bir uygulamadır. Servislerin Hızlı Giriş SDK’ya entegre olabilmesi için ilk önce Hızlı Giriş SDK altında bulunan Servis Sağlayıcı Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Aşağıda Web Entegrasyonu için gerekli bilgiler detaylı olarak anlatılmıştır. Uygulama Entegrasyonları için Hızlı Giriş SDK IOS ve Hızlı Giriş SDK Android sayfaları altında detaylı bilgi verilmiştir.

Web Entegrasyonu:
  • Entegre olacak servisler, kendi web sitelerine Hızlı Giriş SDK entegrasyonu yapmak istediklerinde web sitelerine koyacakları Hızlı Giriş butonu aracılığıyla bir pop up penceresi açmalıdır. Bu pop up penceresi de aşağıdaki örnekteki AuthorizeClient URL’e benzer bir URL çağırmalıdır. AuthorizeClient servisi ile ilgili detaylı bilgiler AuthorizeClient Endpoint sayfasında verilmiştir.
  • URL pop up içerisinde açıldığında login işlemleri başlamış olur. Kullanıcı Hızlı Giriş SDK uygulamasına ait sayfalar içerisinde login işlemini tamamlar.
  • Login işlemi tamamlandığında AuthorizeClient URL’i içerisinde gönderilen serviceRedirectUrl’e redirect (HTTP GET) edilir. ServiceRedirectUrl ‘e parametre olarak token geçilir. Örnek URL aşağıda verilmiştir:
  • Login işlemleri sırasında bir hata alınır ve login işlemleri tamamlanamaz ise serviceRedirectUrl bu örnekteki gibi hata parametreleri ile çağrılır:
  • Servis redirectUrl resultCode, resultName ve resultMessage ile beslenir. Bu parametreler içerisinde login işleminin neden tamamlanamadığı verisi yer alır. Hata kodları ile ilgili detaylı bilgi Hata Durumları sayfasında verilmiştir.
  • ServiceRedirectUrl HTTP GET ile çağrılan ve token, resultCode, resultName ve resultMessage parametrelerini kabul eden bir yapıda olmalıdır. Başarılı giriş işleminde token’ı alarak ilerlemeli, hatalı durumlarda ise hatayı loglayarak kullanıcıyı ana sayfaya geri yönlendirmelidir.
  • ServisRedirectUrl aracılığı ile token parametresi servise ulaştırıldığında, servis https://fastlogin.com.tr/fastlogin_app/secure/validate.json web servisini token ile çağırarak login olan kullanıcıya ait Telefon Numarası, E-mail gibi bilgileri almalıdır.
  • validate.json web servisi aynı token ile sadece bir kez çağrılabilir. İlk çağrımdan sonra aynı token ile tekrar kullanıcı bilgilerine ulaşılamaz.
  • validate.json web servisinde IP restriction bulunur. Bu nedenle validate.json web servisinin çağrılacağı makinelere ait IP’ler servis sağlayıcı kaydı sayfasında IP bilgileri alanına girilmelidir. Bu IP’ler tanımlanmadan validate.json çağrıldığında IP yasaklı hatası alınır.
  • validate.json web servisinin örnek çağrımı Validation Endpoint sayfasında verilmiştir. Bu web servis çağrımı sırasında gönderilecek serviceId ve secretKey parametreleri servis sağlayıcı kaydı sayfası doldurulduktan sonra otomatik olarak oluşturulacak ve sonuç sayfasında verilecektir. servisId ve secretKey parametreleri sabittir. loginToken, serviceRedirectUrl’ine gönderilen tokendır. Alınan token ile çok kısa bir süre içerisinde validate.json web servisinin çağrılması gerekir. Aksi taktirde token expire olacağından user bilgileri alınamaz.